Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rekrutacyjna działająca pod nazwą „KALEO Joanna Ficińska” (dalej zwana Agencją) z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31, e-mail: rekrutacja@kaleo.pl, tel: +48 737-449-523, posługująca się numerem NIP: 15222982667 i Certyfikatem w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia o numerze 17972.

  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi na rzecz Klientów Agencji.  

  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).

  4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto zamieszkania, historię zatrudnienia (ze wskazaniem nazw pracodawców i zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach), uczestnictwo w szkoleniach, znajomość języków obcych, oczekiwania finansowe, długość okresu wypowiedzenia.

  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są Klienci Agencji, na rzecz których prowadzony jest proces rekrutacyjny.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty ich przekazania, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

  7. W przypadku gdy dane zostały przekazane Agencji bez wyraźnego wskazania chęci uczestnictwa w danym procesie rekrutacyjnym lub na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych, zostaną one usunięte po upływie 2 lat od daty przekazania danych, chyba, że w tym okresie zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych.

  8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

© 2019 BY CC

rekrutacja@kaleo.pl   |   (+48) 737-44-95-23  |  ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa