top of page

Oferta

Sukces Twojej firmy tworzą ludzie, którym na niej zależy.

W KALEO wiemy, jak ważne dla każdej firmy jest zbudowanie zespołu doświadczonych pracowników, zaangażowanych w powierzone obowiązki, chcących rozwijać swoje kompetencje i działających wspólnie w imię sukcesu firmy. W praktyce dokonanie tego nie jest jednak łatwe.

 

Obecnie rynek pracy stawia przed pracodawcami szereg wyzwań w procesie rekrutacji. Wynika to m.in. z gwałtownego rozwoju firm w branży technicznej, przy jednoczesnym niedoborze kandydatów posiadających doświadczenie w branży i wykształcenie kierunkowe. Dlatego aby zainteresować swoją ofertą najlepszych specjalistów, trzeba wiedzieć, co zachęci i przekona ich do pracy w danej firmie oraz jakie wartości są dla nich istotne. Aby to zrobić, niezbędna jest przede wszystkim jest wiedza, jak do tych osób dotrzeć.

 

W każdym procesie rekrutacyjnym, zależy nam na zadowoleniu klienta i kandydata, które przełoży się na długofalową współpracę. Tylko wówczas możemy mówić o sukcesie projektu rekrutacyjnego. Znając specyfikę rynku oraz wykorzystując różnorodne kanały komunikacji z kandydatami, oferujemy kompleksową obsługę procesów rekrutacyjnych, obejmującą 3 etapy:

 

 

 

 

 

 

O sukcesie projektu rekrutacyjnego świadczy satysfakcja zarówno pracodawcy, jak i kandydata, która przełoży się na długofalową współpracę.

Etap I:

  • Stworzenie profilu idealnego kandydata, poprzez ustalenie kompetencji wymaganych na danym stanowisku.

  • Szczegółowe dobranie metod poszukiwania kandydatów (poszukiwania bezpośrednie, ogłoszenia rekrutacyjne, baza kandydatów, networking).

  • Selekcja i ocena pozyskanych aplikacji w celu wybrania kandydatów kwalifikujących się do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego.

Etap II:

  • Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z wybranymi kandydatami - ocena dopasowania kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Sprawdzenie informacji dotyczących historii zatrudnienia, osiągnięć zawodowych, wykształcenia, certyfikacji, uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, biegłości w obsłudze programów komputerowych, znajomości języków obcych, motywacji, oczekiwań odnośnie nowego miejsca pracy.

  • Wybór kandydatów wpisujących się w wymogi stanowiska i oczekiwania klienta oraz odpowiednio dopasowanych pod kątem cech osobowości.

  • Sprawdzenie referencji rekomendowanych kandydatów.

Etap III

  • Przekazanie klientowi rekomendacji wyselekcjonowanych kandydatów wraz ze szczegółowym opisem motywacji do zmiany pracy, aktualnej sytuacji zawodowej, oczekiwań finansowych oraz cech osobowości, istotnych z perspektywy nowego stanowiska.

  • Ustalenie terminów spotkań rekrutacyjnych z klientem.

  • Podsumowanie spotkań oraz podjęcie przez klienta decyzji o zatrudnieniu kandydata.

  • Przekazanie informacji zwrotnych oraz podziękowanie za udział wszystkim kandydatom, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.

bottom of page