Selekcja kandydatów

Wybór najlepszych z najlepszych.

Selekcja kandydatów to najważniejszy etap w projekcie rekrutacyjnym. Wiąże się z analizą i weryfikacją informacji o kandydatach, jak również z indywidualną oceną ich kompetencji pod kątem oferowanego stanowiska. Jest to etap kluczowy, w wyniku którego wyselekcjonowany zostaje najlepszy kandydat.

 

Narzędzia selekcji, jakich używamy są dostosowane do charakterystyki stanowiska i wymagań stawianych przez przyszłego pracodawcę. Wierzymy jednak, że zastosowanie większej liczby narzędzi selekcji znacząco zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

 

Narzędzia selekcji stosowane w KALEO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 BY CC

rekrutacja@kaleo.pl   |   (+48) 737-44-95-23  |  ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa